Case 1: Consultants reorganiseren…. zichzelf!

In het consultancy bureau wordt hard gewerkt. Te hard, zonder oog voor de individuele mens. Afspraken maken is lastig, het secretariaat stelt de prioriteiten, de founding director begrijpt niets van de werkdruk ('Werken is toch leuk?'). Tijd voor een training 'Organisatie van het eigen werk'. Of is er meer aan de hand….?

Hoofdrolspelers
Het bureau bestaat uit zestien medewerkers: de directeur, negen consultants, vijf secretaresses, en een medewerker interne dienst. De directeur heeft een McKinsey-achtergrond, is oprichter van het bureau, werkt altijd en produceert het meest van iedereen.

Probleem
De consultants klagen over enorme werkdruk. Zij komen moeilijk tot afspraken met het secretariaat, onder meer over prioriteiten. De directeur ziet de werkdruk allerminst. Hij schakelt Personnel Touch in voor een tweedaagse training: 'Organisatie van het eigen werk'.

Aanpak
Op de eerste trainingsochtend bespreekt Personnel Touch (samen met een collega-trainer) de voorbereidingsopdracht. Iedereen doet mee, inclusief de directeur. Al snel blijkt dat de consultants tegen het secretariaat aanlopen. De instelling van de dames is superieur: zij bepalen welk dossier het eerst wordt behandeld en dulden geen tegenspraak. De directeur ziet dit niet als een probleem. Na een halve dag blijkt niet een training over de organisatie van het eigen werk nuttig te zijn, maar moet ieder kijken naar wat hij wil én wat hij voor de ander kan betekenen. 's Middags gaat het roer om. Kleine groepjes gaan aan de slag met de vragen:
• Wat verwacht je van de leiding/de consultants/het secretariaat?
• Wat mogen zij van jou verwachten?
De groep werkt hard, de sfeer is meer dan actief en motiverend, de verwachtingen krijgen vorm in SMART afspraken.

Resultaat
• Samenwerking in de groep
• Werkbare afspraken, onder meer over eigen verantwoordelijkheden
• Saamhorigheid: een ieder onderschrijft het verhaal
• Ongewenst gedrag is bespreekbaar en kan worden bijgesteld met positieve alternatieven.
Na een jaar zijn de effecten van de training geëvalueerd. Waar nodig zijn afspraken bijgesteld. Het resultaat van de training is blijvend.

Toegevoegde waarde Personnel Touch
Personnel Touch komt tot de kern van de zaak. De directeur geeft aan deze omslag niet zelf te hebben kunnen bewerkstelligen. Bovendien heeft Personnel Touch de flexibiliteit ter plekke een training aan te kunnen passen om échte resultaten te boeken.

"A target is a dream with a goal"